Elektronická evidence tržeb (EET)

Pro provoz pokladního systému PRESTO v režimu EET je třeba získat certifikát od správce daně a nainstalovat jej do aplikace.

Autentizační údaje

V prvním kroku je zapotřebí získat autentizační údaje, což jsou přihlašovací údaje k Daňovému portálu (www.daneelektronicky.cz). Tyto údaje lze získat následujícím způsobem:

 • Osobně na libovolném finančním úřadu, kde po sepsání protokolu získáte přihlašovací údaje v zapečetěné obálce.

 • Elektronicky (online) na Daňovém portálu pomocí přihlašovacích údajů do datové schránky. Na Daňovém portálu vyberte „Žádost o autentizační údaje do EET“.

screenshot-eet-danovy-portal-sluzby-eet
screenshot-eet-danovy-portal-zadost-o-autentizacni-udaje
 • Postupně vyplňte všechny požadované údaje a na závěr odešlete formulář. Autentizační údaje následně přijdou do datové schránky.

Získání certifikátu

Otevřete daňový portál www.daneelektronicky.cz a zvolte „Správa údajů evidence tržeb“. Přihlásíte se získanými autentizačními údaji a v horní liště zvolíte možnost „Provozovny“. Pomocí volby „Založit provozovnu“ záznam založíte vyplněním následujících údajů:

 • Název: nepovinný údaj, pro jednodušší identifikaci provozovny
 • Typ provozovny: stálá, mobilní, virtuální
 • Stav činnosti provozovny: aktivní /přerušená / zrušená

 • Převažující činnost provozovny: výběr z číselníku
 • Údaj o místě, kde se provozovna nachází

 • Stálá adresa (ulice, č. p/č. o, obec, PSČ)
 • Mobilní: jednoznačný popis provozovny
 • Virtuální: URL adresa nebo jiný odkaz, který jí jednoznačně určí (např. e-mail, telefon)
screenshot-eet-danovy-portal-stav-zadosti-o-certifikat

V dalším kroku dojde k vlastnímu vygenerování certifikátu, který vyvoláte v sekci Správa údajů evidence tržeb volbou Certifikáty a dále „Nový certifikát“. Budete vyzváni ke vložení hesla pro soukromý klíč, které si prosím pečlivě poznamenejte. Následně zvolte „Odeslat žádost“ a „Vytvořit exportní soubor“, kde zadáte heslo z minulého kroku.

Tímto postupem dojde k vytvoření souboru – certifikátu, který následně nahrajete do software PRESTO.

Instalace certifikátu do počítače

Aby bylo možné certifikát vybrat v aplikaci PRESTO, musíte jej napřed nainstalovat do Vašeho počítače.

 • Klikněte na uložený soubor certifikátu s příponou .p12. Spustí́ se Průvodce importem certifikátu. Pro položku „Umístění úložiště “ zde nastavte volbu „Aktuální uživatel“ a pokračujte stisknutím tlačítka „Další́“.

 • Zkontrolujte načtený název souboru pro instalaci certifikátu a pokračujte stisknutím tlačítka „Další́“.

 • Vložte heslo pro soukromý klíč zadaný při vytváření certifikátu. Pro část „Možnosti importu“ nastavte všechny volby a pokračujte stisknutím tlačítka „Další́“.

 • Pro nastavení „Úložiště certifikátů“ zvolte volbu „Automaticky vybrat úložiště certifikátů na základě typu certifikátu“. Pokračujte stisknutím tlačítka Další.

 • Dokončete Průvodce importem certifikátu tlačítkem „Dokončit“.

 • V dalším kroku aplikace importuje soukromý klíč̌ a vytvoří certifikát. Pokračujte stisknutím tlačítka „OK“.

 • Pokud není dosud instalován kořenový certifikát certifikační autority, zobrazí se upozornění, že bude nainstalován. Pokračujte stiskem tlačítka „ANO“.

 • Po stisknutí tlačítka „OK“ je certifikát nainstalován.