logo-presto-grey

PRESTO vám umožní získat nad svými skladovými zásobami plnou kontrolu.

Splňuje všechny podmínky platné legislativy a kromě toho maximalizuje váš zisk, chrání vaše peníze a snižuje množství vaší práce potřebné k dosáhnutí maximálního zisku.

screenshot-notebook-sklad

SKLADOVÝ MODUL

Stáhněte si ZDARMA

PRESTO – Skladový modul

Většina provozoven vede evidenci skladových zásob. K tomuto účelu slouží modul skladového hospodářství. Při návrhu tohoto modulu byl důraz kladen na intuitivní ovládání a efektivní práci.

Poskytuje vysokou míru flexibility, kde si uživatel může nakonfigurovat sklady tak, aby poskytovaly přesný obraz pohybu zásob ve skladech firmy a jednotlivých provozoven.

 • příjem a výdej zboží v intuitivním prostředí

 • vedení skladových zásob ve všech relevantních jednotkách podle standardu SI, umožňuje manipulaci zásob v odvozených jednotkách s jejich automatickým přepočtem

 • pro každý sklad strategie vyskladňování (FIFO, LIFO a datum spotřeby)

 • zařazení jednoho typu zboží do několika skladů

 • mazání nepotřebných skladových karet a prázdných skladových položek

 • oceňování skladové ceny metodou klouzavého váženého průměru

 • přeskladňování

 • inventury

 • přehled dat spotřeby, na končící data spotřeby flexibilně upozorňuje

 • tvorba statistiky skladových pohybů

 • vedení skladů sloužících jako materiálové a neprodejní sklady

 • tvorba skladových kalkulací

Přehled skladových zásob

PRESTO poskytuje přehledné prostředí pro zobrazení momentálního stavu zásob na skladě. V levé části okna se nachází seznam skupin, který umožňuje třídění zásob přehledným způsobem. Umožňuje funkce přetáhnutí či výběr více možností.

Podle označených skupin se v pravé části zobrazují konkrétní položky skladu. Tento filtr se využívá i při tvorbě statistik. Do statistik se přenáší zboží podle vybrané skupiny.

screenshot-sklad-prehled-skladovych-zasob
screenshot-sklad-prijem-zbozi

Příjem zboží

Příjem zboží do skladu umožňuje přehledné okno, kde kromě zadávání nákupních cen zboží je možné sledovat, jak se mění skladová cena, marže a skladová zásoba. V tomto okně můžete přímo upravovat i prodejní cenu zboží.

Pokud má zboží datum spotřeby, je možné ho nastavit při dodávce na sklad. V případě, že se na jedné přejímce nachází více typů zboží téhož druhu s různými daty spotřeby či cenami, je možné takové případy jednotlivě zaznamenat.

Výdej zboží

Výdej zboží lze provádět pomocí výdejek. Automatické výdejky se generují při tvorbě dokladů, které spotřebovávají skladové zásoby, například pokladní doklady, faktury nebo dodací listy.

Automatické výdejky jsou propojené s nadřazenými doklady a figuruje na nich číslo nadřazeného dokladu.

screenshot-sklad-vydej-zbozi
screenshot-sklad-inventura

Skladová inventura

PRESTO umožňuje vytisknout inventuru skladových zásob k určitému datu nebo použít okamžitý stav zásob. Je možné tisknout stav zásob nebo zvolit si možnost výpisu bez stavu zásob na skladě.

Souborem dalších nastavení je možné přizpůsobit inventuru podle konkrétních požadavků.

Skladová položka

Úpravou parametrů skladové položky můžeme měnit její cenu a sledovat vývoj nákupních cen.

Součástí skladové položky je i seznam veškerých dodávek na sklad a aktuální stav zásob pro jednotlivé dodávky, případně umožňuje sledovat data spotřeby a upozorňuje na jejich expiraci.

screenshot-sklad-skladova-polozka

Pokud se chcete dozvědět o všech pokročilých funkcích softwaru PRESTO nebo nás chcete kontaktovat, klikněte na jednu z těchto možností