Podrobný seznam funkcí

Tady najdete podrobný seznam funkcí.

Přihlášení do systému

Jméno a heslo yes partial no
Číselný kód yes partial no
Karty nebo čipy RFID yes partial no
Snímač čárových kódů yes partial no

Nastavení

Údaje společnosti – kompletní identifikace společnosti včetně bankovních účtů, provozoven, loga společnosti yes partial no
Uživatelé – seznam uživatelů programu s detailními nastaveními uživatelských práv, zařazování do skupin max. 1 uživatel partial no
Možnost zvolit si peněžní měnu a detailní nastavení zaokrouhlování yes partial no
Identifikace platidel (hotovost, bankovní karta, stravenky, šeky), vlastní platidla yes partial no
Grafický editor místností a stolů max. 1 místnost partial no
Automatická záloha dat na různé typy lokálních nebo externích médií yes partial no
Možnost zobrazovat prezentaci na druhém monitoru – slideshow no partial no

Registrační pokladna

Režim 1: POS prodej výběrem z ceníku prostřednictvím PLU, názvu, interního kódu, EAN nebo ceny – vhodné pro klasický pultový prodej max. 20 položek partial no
Režim 2: tlačítková pokladna – položky se do dokladu přidávají přímým výběrem v seznamech samostatných skupin – vhodné pro restaurační provozy. max. 20 položek partial no
Režim 3: pokladna v okně s možností přidávat vlastní položky přímo při prodeji a ukázka dokladu zákazníkovi ještě před vytištěním. max. 20 položek partial no
Tisk pokladních dokladů a dodacích listů max. 5 položiek partial no
Úhrada faktury v hotovosti yes partial no
Tisk denní uzávěrky a průběžné X uzávěrky yes partial no
Tisk intervalových uzávěrek yes partial no
Tisk vkladu a výběru hotovosti yes partial no
Tisk kopie všech vystavených dokladů kdykoliv yes partial no
Automatické otevírání peněžní zásuvky yes partial no
Storno celého dokladu podle čísla nebo vlastní storno doklad yes partial no
Možnost změny typu platidla po vytištění dokladu způsobem automatického storna a automatického vytvoření stejného dokladu yes partial no
Přidání poznámky k položce yes partial no
Přidání odběratele k dokladu yes partial no
Sleva na položku nebo celý doklad yes partial no
Oprava položky, doplnění vlastního textu, sériového čísla, změna ceny, výše slevy nebo počtu yes partial no
Možnost vymazat položky z dokladu nebo vymazat celý rozpracovaný doklad yes partial no
Možnost zadat inverzní hodnoty položky yes partial no
Uložení rozpracovaného pokladního dokladu yes partial no
Přemístění dokladu na jiný stůl yes partial no
Rozdělení dokladu yes partial no
Spojení několika dokladů yes partial no
Zobrazení veškerých rozpracovaných dokladů yes partial no
Tisk výdaje na doklad yes partial no
Tisk jména pokladníka – možnost tisku pokladníka, který doklad vydal, i pokladníků, kteří doklad objednávali yes partial no
Zobrazování měřitelných parametrů na dokladu yes partial no
Je-li to nastaveno, automatický tisk kopie dokladu yes partial no
Jednořádkový tisk položek na doklad – název, jednotková cena, počet kusů a celková cena se vytisknou do jednoho řádku yes partial no
Tisk grafického loga na dokladech yes partial no
Tisk názvu stolu na dokladu yes partial no
Tisk čísla objednávky na dokladu yes partial no
Možnost sdružování stejných položek na dokladu yes partial no
Možnost automaticky abecedně seřadit položky na dokladu při tisku yes partial no
Možnost automatického odhlášení uživatele po ukončení nebo uložení dokladu yes partial no
Možnost automatického výběru hotovosti při denní uzávěrce yes partial no

Zboží a služby

Neomezený počet ceníků max. 1 ceník partial no
Skladové ceníky no no no
Neskladové ceníky max. 1 ceník partial no
Ceníky kalkulací no partial no
Třídění položek do skupin, stromová struktura skupin yes partial no
Detailní popisy a parametry položek:
 • Název položky, Popis, Zkrácený název pokladny (37 znaků)
yes partial no
 • PLU, Interní kód, kód EAN, Katalogové číslo, Měřitelná veličina
yes partial no
 • Prodejní cena (bez DPH i s DPH), Nákupní cena, Hladina DPH pro nákup a prodej, Marže, Cenové hladiny, Maximální sleva
yes partial no
 • Obrázek položky
no partial no
Filtrování položek v cenících yes partial no
Možnost tisku:
 • Položek ceníku
yes partial no
 • Cenovek
no partial no
 • Okamžitého stavu skladových zásob
no no no
 • Seznamu dodávek pro vybrané položky
no no no
 • Receptur pro kalkulace
no partial no

Doklady

Údaje o společnosti včetně bankovních účtů, provozoven, loga yes partial no
Inventury no no no
Faktury no partial no
Dodací listy no no no
Proforma faktury no partial no
Dobropisy no partial no
Cenové nabídky no partial no
Pokladní doklady – kompletní archiv všech vytisknutých dokladů s možností náhledu, tisku nebo uložení kopie každého vystaveného dokladu yes partial no
Denní uzávěrky – kompletní archiv všech vytisknutých denních uzávěrek s možností náhledu, tisku nebo uložení kopie každé vytisknuté uzávěrky yes partial no
Uložené doklady yes partial no
Možnost filtrování mezi doklady yes partial no
Tisk shrnutí dokladů yes partial no

Statistiky a reporty

Podrobné a přehledné statistiky s možností detailního filtrování yes partial no
Tisk grafů a sumarizačních tabulek yes partial no
Statistika prodeje yes partial no
Statistika vývoje tržeb no partial no
Statistika prodejců no partial no
Statistika skladového příjmu no no no
Statistika skladového výdaje no no no
Statistika vývoje zásob a tržeb no no no
Statistika vydaných součástí kalkulací no pouze neskladové položky no

Sklad

Typy skladů: prodejní a materiálový yes partial no
Strategie vyskladňování: FIFO, LIFO, podle data spotřeby yes partial no
Skladové karty a jejich zařazení do více skladů yes partial no
Možnost automatického nebo ručního výdaje zboží a výdaje pomocí externího skriptu yes partial no
Tisk cenovek přímo z příjemek yes partial no
Možnost vytvářet skladové karty v příjemkách bez nutnosti otvírat další okna yes partial no
Automatizované inventury yes partial no
Přepočet skladových cen při přeřazování skladových dokladů a přepočet inventury yes partial no

Síť

Možnost fungování bez databázového serveru i s databázovým serverem pouze místní (bez serveru) partial no
Databázový server pro Windows nebo Linux yes partial no
Neomezený počet pokladen a periferních zařízení yes partial no

Seznamy

Seznam dodavatelů no no no
Seznam odběratelů max. 50 odběratelů partial no
Ceníky yes partial no
Automatické slevy yes partial no
Periferní zařízení yes partial no
Pokladny na evidenci hotovosti yes partial no

Periferní zařízení

Neomezený počet zařízení max. 1 zařízení partial no
Podporované tiskárny dokladů:
 • Bixolon, Epson, Star, OK Print
yes partial no
Podporované fiskální tiskárny:
 • FT4000 (Varos), Pegas FM-06 (Bowa), FisBox (Kompio), Efox (Elcom), FiskalPRO
yes partial no
Bonovací tiskárny – USB, RS232 a síťové připojení yes partial no
Zákaznický displej yes partial no
Snímač čárových kódů yes partial no
Peněžní zásuvka yes partial no
Čtečka kódů RFID yes partial no