logo-presto-grey

Kontaktné informácie

3Xcore, s.r.o.

Hurbanovo námestie 57/60

972 01 Bojnice, Slovenská republika

IČO: 44 163 746

DIČ: 2022614231

IČ DPH: SK2022614231

Email:   info@mypresto.eu

logo-3xcore
KONTAKTUJTE NÁS

Spoločnosť zapísaná v OR OS Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 20253/R

Spoločnosť zapísaná v Živnostenskom registri Obvodného úradu Prievidza, Číslo živnostenského registra: 340-26250

Bankové spojenie

Všeobecná úverová banka a. s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25

Číslo účtu (IBAN): SK72 0200 0000 0024 5956 9451

Autorské práva

Všetky informácie uvedené na stránke mypresto.eu a jej podstránkach sú predmetom duševného vlastníctva spoločnosti 3Xcore, s.r.o. Nie je ich možné bez jej súhlasu kopírovať, ani z nich odvádzať žiadne ďalšie diela.

Autor (3Xcore, s.r.o.) si uplatňuje všetky práva k nápadom, myšlienkam, hmotným a nehmotným statkom, ktoré vznikli z tvorivej činnosti autora a sú prezentované na stránke mypresto.eu, v propagačných materiáloch a v softvérových produktoch PRESTO a odvodených projektoch. Použitie informácií a využívanie či odvodenie variant tretími osobami musí byť vopred dohodnuté a písomne povolené autorom.