logo-presto-grey

PRESTO vám umožní získať úplnú kontrolu nad vašimi skladovými zásobami.

Spĺňa všetky podmienky platnej legislatívy a okrem toho maximalizuje váš zisk, chráni vaše peniaze a znižuje množstvo vašej práce potrebnej na dosiahnutie maximálneho zisku.

screenshot-notebook-sklad

SKLADOVÝ MODUL

KONTAKTUJTE NÁS A ZÍSKAJTE PRESTO

PRESTO – Skladový modul

Väčšina prevádzok vedie evidenciu skladových zásob. Na tento účel slúži modul skladového hospodárstva. Pri návrhu tohto modulu bol akcent kladený na intuitívne ovládanie a efektívnu prácu.

Poskytuje vysokú mieru flexibility, kde si používateľ môže nakonfigurovať sklady tak, aby poskytovali presný obraz o pohybe zásob v skladoch firmy a jednotlivých prevádzok.

 • príjem a výdaj tovaru v intuitívnom prostredí

 • vedenie skladových zásob vo všetkých relevantných jednotkách podľa štandardu SI, pričom umožňuje manipuláciu zásob v odvodených jednotkách s ich automatickým prepočtom

 • pre každý sklad stratégiu vyskladňovania (FIFO, LIFO a dátum spotreby)

 • zaradenie jedného typu tovaru do viacerých skladov

 • mazanie nepotrebných skladových kariet a prázdnych skladových položiek

 • oceňovanie skladovej ceny metódou plávajúceho váženého priemeru

 • preskladňovanie

 • inventúry

 • prehľad dátumov spotreby, pričom flexibilne upozorňuje na končiace dátumy spotreby

 • tvorbu štatistiky skladových pohybov

 • vedenie skladov slúžiacich ako materiálové a nepredajné sklady

 • tvorba skladových kalkulácií

Prehľad skladových zásob

PRESTO – Skladový modul poskytuje prehľadné prostredie pre zobrazenie momentálneho stavu zásob na sklade. V ľavej časti okna sa nachádza zoznam skupín, ktorý umožňuje triedenie zásob prehľadným spôsobom. Umožňuje operácie „drag and drop“ aj „multiselect“.

Podľa označených skupín sa v pravej časti zobrazujú konkrétne položky skladu. Tento filter sa využíva aj pri tvorbe štatistík, pričom do štatistík sa prenášajú tovary podľa vybranej skupiny.

screenshot-sklad-prehlad-skladovych-zasob
screenshot-sklad-prijem-tovaru

Príjem tovaru

Príjem tovaru do skladu umožňuje prehľadné okno, kde okrem zadávania nákupných cien tovarov je možné sledovať, ako sa mení skladová cena, marža a skladová zásoba. V tomto okne môžete priamo upravovať aj predajnú cenu tovaru.

V prípade, že tovar má dátum spotreby, je možné ho nastaviť v dodávke na sklad. V prípade, že sa na jednej príjemke nachádza viacero tovarov toho istého druhu v rôznych dátumoch spotreby resp. cenách, je možné jednotlivo takéto prípady zaznamenať.

Výdaj tovaru

Výdaj tovaru je možné robiť pomocou výdajok. Automatické výdajky sú generované pri tvorbe dokladov, ktoré spotrebovávajú skladové zásoby, napríklad pokladničné doklady, faktúry alebo dodacie listy.

Automatické výdajky sú prepojené na nadradené doklady a figuruje na nich číslo nadradeného dokladu.

screenshot-sklad-vydaj-tovaru
screenshot-sklad-inventura

Skladová inventúra

PRESTO umožňuje vytlačiť inventúru skladových zásob ku konkrétnemu dátumu alebo použiť okamžitý stav zásob. Je možné tlačiť stav zásob, alebo zvoliť si možnosť výpisu bez stavu zásob na sklade.

Súborom ďalších nastavení je možné prispôsobiť inventúru podľa konkrétnych požiadaviek.

Skladová položka

Úpravou parametrov skladovej položky môžeme meniť jej cenu a sledovať vývoj nákupných cien.

Súčasťou skladovej položky je aj zoznam všetkých dodávok na sklad a aktuálny stav zásoby pre jednotlivé dodávky, prípadne umožňuje sledovať dátumy spotreby a upozorňuje na ich exspiráciu.

screenshot-sklad-polozka

Ak sa chcete dozvedieť o všetkých pokročilých funkciách softvéru PRESTO alebo nás chcete kontaktovať, kliknite na jednu z týchto možností