Program PRESTO je nástroj pre firmy, ktorý pomáha podnikateľom efektívnejšie riadiť svoje podnikanie a pri zachovaní súčasného počtu zákazníkov zvyšovať ich zisk. Je určený pre prevádzky spojené s reštauračnými službami, pre predaj tovarov a služieb, čiže obchod a tiež napríklad pre prevádzky z oblasti zdravotníctva. Je jedinečný svojou jednoduchosťou, prehľadnosťou a funkcionalitou.