Môžete používať rôzne peňažné meny a tiež rôzne typy zaokrúhľovania.