Prepracované skladové hospodárstvo je jednou z najsilnejších stránok softvéru PRESTO, pretože zastávame názor, že firmy, ktoré majú svoje zásoby pod kontrolou dokážu výrazne minimalizovať variabilné náklady a tým maximalizovať svoj zisk.