Áno, v programe PRESTO máte možnosť evidencie dodávateľov a tiež odberateľov (zákazníkov). Týmto môžete priraďovať špeciálne ceny, % zľavy a samozrejme následne sledovať odbery na vašich prevádzkach. Samozrejmosťou je aj evidencia zákazníkov prostredníctvom zákazníckych kariet, aby bolo vyhľadanie zákazníka ešte pohodlnejšie.