Náš program sa snažíme vyvíjať so zreteľom na jednoduchosť, rýchlosť a prehľadnosť. Preto sme účtovníctvo nezaradili priamo do programu. V prípade potreby je možné program PRESTO prepojiť s účtovným a skladovým systémom Money, čím stredné a väčšie firmy získajú silný nástroj pre svoje podnikanie za veľmi výhodných finančných podmienok.