loading table of contents...

Presto

Uživatelský manuál

3Xcore, s.r.o.
Produced with Docmenta Publishing System V1.8 © 2016 (www.docmenta.org)

Obsah

1. Používateľský manuál
1.1. Úvod
1.2. Inštalácia
1.2.1. Minimálne hardvérové a softvérové požiadavky
1.2.2. Inštalácia softvéru Presto
1.2.3. Prvé spustenie programu
1.2.4. Spustenie programu z príkazového riadku
1.3. Ovládanie programu
1.4. Používateľské nastavenia
1.4.1. Firemné údaje
1.4.2. Mena a výpočty
1.4.3. Používatelia
1.4.4. Databázové operácie
1.4.5. Ostatné nastavenia
1.4.6. Registračná pokladnica
1.4.7. Rýchla voľba
1.4.8. Stoly reštaurácie
1.5. Tovary a služby
1.5.1. Skladové karty
1.5.2. Sklady
1.5.3. Neskladové cenníky
1.5.4. Kalkulácie
2. Sprievodca funkciami
2.1. Predaj cez registračnú pokladnicu
2.1.1. Pokladnica
2.1.1.1. Tvorba pokladničného dokladu
2.1.1.2. Odloženie rozpracovaného dokladu
2.1.1.3. Úhrada faktúry v hotovosti
2.1.2. Pokladnica tlačidlová
2.1.2.1. Tvorba pokladničného dokladu
2.1.2.2. Dodatočné pridanie položky do pokladničného dokladu
2.1.2.3. Poznámka na doklady - tlač na bonovaciu tlačiareň
2.1.2.4. Spájanie odložených dokladov
2.1.2.5. Rozdelenie dokladu
2.1.2.6. Presunutie dokladu
2.1.3. Uzávierky
2.1.4. Funkcie
2.1.5. Priradenie odberateľa k rozpracovanému dokladu
2.1.6. Storno vystaveného pokladničného dokladu
2.1.7. Finančná hotovosť v registračnej pokladnici (Vklad, Výber)
2.1.8. Poskytnutie zľavy na doklad alebo položku
2.1.9. Ďalšie funkcie registračnej pokladnice
2.1.10. Predaj cez menu Doklady - oknový mód predaja
2.2. Tovary a služby
2.2.1. Vytvorenie zoznamu skupín
2.2.2. Vytvorenie skladovej položky
2.2.3. Vytvorenie cenníkovej položky
2.2.4. Vytvorenie kalkulácie (kalkulačnej položky)
2.2.5. Hromadné operácie v tovaroch a službách
2.2.6. Tlačové zostavy v tovaroch a službách
2.3. Doklady
2.3.1. Príjemky
2.3.2. Výdajky
2.3.3. Prevodky
2.3.4. Inventúry
2.3.5. Faktúry
2.3.6. Dodacie listy
2.3.7. Predfaktúry
2.3.8. Dobropisy
2.3.9. Cenové ponuky
2.3.10. Pokladničné doklady
2.3.11. Denné uzávierky
2.3.12. Odložené doklady
2.3.13. Objednávkové bony
2.4. Štatistiky
2.5. Zoznamy
2.5.1. Dodávatelia
2.5.2. Odberatelia
2.5.3. Cenníky
2.5.4. Zľavy
2.5.5. Periférne zariadenia
2.5.6. Pokladnice