Áno, program PRESTO umožňuje vystavovanie faktúr, dodacích listov, predfaktúr a cenových ponúk. Navyše máte možnosť si viesť evidenciu úhrad faktúr, ktoré môžu byť uhrádzané rôznymi spôsobmi, napr. platobnou kartou, v hotovosti, bankovým prevodom a pod. Je možné evidovať presné dátumy úhrad a tiež faktúry uhrádzať čiastkovo.