V programe PRESTO je možné nastaviť neobmedzený počet používateľov a zaradiť ich do skupín používateľov, ktorým je možné určovať práva a obmedzenia. Slúži to ako prvok bezpečnosti a tiež je na základe prihlásených používateľov možné vyhodnocovať ich výkon a nastaviť parametre pre odmeňovanie najlepších zamestnancov.