V programe PRESTO myslíme najmä na to, aby majiteľ podniku mal svoje podnikanie a chod prevádzky čo najviac pod kontrolou. Preto sme vytvorili samostatnú sekciu štatistiky, kde máte veľké množstvo štatistík a sumárov, ktoré pre správne podnikanie určite budete potrebovať. Súčasťou štatistík sú aj grafy, ktoré ocenia všetci tí, ktorí si vážia svoj čas a takto si ekonomiku podniku zistia za pár okamihov.