loading table of contents...

Presto

Uživatelský manuál

3Xcore, s.r.o.
Produced with Docmenta Publishing System V1.8 © 2016 (www.docmenta.org)

Obsah

1. Uživatelský manuál
1.1. Úvod
1.2. Instalace
1.2.1. Minimální hardwarové a softwarové požadavky
1.2.2. Instalace softwaru Presto
1.2.3. První spuštění programu
1.2.4. Spuštění programu z příkazového řádku
1.3. Ovládání programu
1.4. Uživatelské nastavení
1.4.1. Firemní údaje
1.4.2. Měna a výpočty
1.4.3. Uživatelé
1.4.4. Databázové operace
1.4.5. Ostatní nastavení
1.4.6. Registrační pokladna
1.4.7. Rychlá volba
1.4.8. Stoly restaurace
1.5. Produkty a služby
1.5.1. Skladové karty
1.5.2. Sklady
1.5.3. Neskladové ceníky
1.5.4. Kalkulace
2. Průvodce funkcemi
2.1. Prodej přes registrační pokladnu
2.1.1. Pokladna
2.1.1.1. Tvorba pokladního dokladu
2.1.1.2. Odložení rozpracovaného dokladu
2.1.1.3. Úhrada faktury v hotovosti
2.1.2. Pokladna tlačítková
2.1.2.1. Tvorba pokladního dokladu
2.1.2.2. Dodatečné přidání položky do pokladního dokladu
2.1.2.3. Poznámka na doklady - tisk na bonovací tiskárnu
2.1.2.4. Spojování odložených dokladů
2.1.2.5. Rozdělení dokladu
2.1.2.6. Přesunutí dokladu
2.1.3. Uzávěrky
2.1.4. Funkce
2.1.5. Přiřazení odběratele k rozpracovanému dokladu
2.1.6. Storno vystaveného pokladního dokladu
2.1.7. Finanční hotovost v registrační pokladně (Vklad, Výběr)
2.1.8. Poskytnutí slevy na doklad nebo položku
2.1.9. Další funkce registrační pokladny
2.1.10. Prodej přes menu Doklady - mód prodeje v okně
2.2. Produkty a služby
2.2.1. Vytvoření seznamu skupin
2.2.2. Vytvoření skladové položky
2.2.3. Vytvoření ceníkové položky
2.2.4. Vytvoření kalkulace (kalkulační položky)
2.2.5. Hromadné operace ve zboží a službách
2.2.6. Tiskové sestavy ve zboží a službách
2.3. Doklady
2.3.1. Příjemky
2.3.2. Výdejky
2.3.3. Převodky
2.3.4. Inventury
2.3.5. Faktury
2.3.6. Dodací listy
2.3.7. Zálohové faktury (Předfaktury)
2.3.8. Dobropisy
2.3.9. Cenové nabídky
2.3.10. Pokladní doklady
2.3.11. Denní uzávěrky
2.3.12. Odložené doklady
2.3.13. Objednávací bony
2.4. Statistiky
2.5. Seznamy
2.5.1. Dodavatelé
2.5.2. Odběratelé
2.5.3. Ceníky
2.5.4. Slevy
2.5.5. Periferní zařízení
2.5.6. Pokladny